Iné

 • Hodnotenie úrovne investičnej pripravenosti

  Pomocou tohto nástroja by spoločnosti pochopili perspektívy a požiadavky investorov, ako potrebujú prezentovať investičnú príležitosť a na akých slabinách musia pracovať, aby si zabezpečili investíciu. Cieľom je pomôcť MSP zvýšiť šance na úspešné kolo financovania a pridať hodnotu v niekoľkých kľúčových oblastiach podnikania.

  21.11.2022 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • Prax v Enterprise Europe Network

  Študenti vysokých škôl, zaujímate sa o EÚ a podnikanie? Chcete na vlastnej koži okúsiť, aké je to pracovať v inštitúcii, ktorá pracuje pod záštitou Európskej komisie? Chcete byť užitočný/á?

  10.11.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...
 • Absolventská prax v Enterprise Europe Network

  Ste nezamestnaný menej ako 2 roky a máte menej ako 26 rokov? Zaujímate sa o EÚ a podnikanie? Chcete na vlastnej koži okúsiť, aké je to pracovať v inštitúcii, ktorá pracuje pod záštitou Európskej komisie? Chcete byť užitočný/á?

  12.9.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...
 • Španielska firma hľadá na rok výskumníka s titulom PhD v oblasti robotiky

  V rámci programu Spolupracovník MSP pre inovácie (SME Innovation Associate) hľadá španielska firma výskumníka s titulom PhD v oblasti priemyselnej robotiky, ktorý by u nich pracoval počas jedného roka pri vývoji vlastného vzdelávacieho robota. Predpokladaný plat 5000 eur (hrubá mzda).

  31.5.2017 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Priebežné hodnotenie siete Enterprise Europe Network - dotazník

  Sieť Enterprise Europe Network spolufinancovaná Európskou Komisiou Vám poskytuje služby od roku 2008. Zistiť akú hodnotu má táto sieť pre podnikateľov a ako by sa dali vylepšiť jej služby má za cieľ jej priebežné hodnotenie. Ak ste v posledných 3 rokoch využili naše služby, vyplňte prosím dotazník do 17.5.2017.

  28.4.2017 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Dajte príležitosť zástupcom EK, aby nahliadli do reality Vašej firmy

  V rámci Enterprise Experience Programme (EEP) môže zástupca EK stráviť týždeň vo Vašej firme. Záujem je predovšetkým o firmy zo sektorov: životné prostredie, IT, služby - maloobchod, udržateľné stavebníctvo.

  7.9.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...