BOZP

strana 1 / 4
 • Psychosociálne riziká a stres pri práci

  Asi polovica európskych pracovníkov uvádza, že stres je pre nich na pracovisku bežný a často má za následok aj absenciu na pracovisku. Mnohé psychické problémy vrátane stresu bývajú často nepochopené a stigmatizované.

  24.7.2018 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Preventívne opatrenia proti vplyvu nebezpečných látok na zdravie zamestnancov

  Riziko vystavenia sa nebezpečným látkam je vysoké najmä v oblastiach ako je zdravotná starostlivosť, čistenie a údržba, veterinárne služby, odpadové hospodárstvo, práca v laboratóriu, záhradníctvo či poľnohospodárstvo.

  23.7.2018 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Ochrana zdravia pred nanočasticami

  Pracujete na pracovisku, kde ste vystavovaný nanočasticiam? Môže ísť o syntetické nanočastice, ale nanočastice sú do ovzdušia emitované aj pri bežných činnostiach (napr. manipulácia so sypkým materiálom, mletie, zváranie, brúsenie, spaľovanie a pod.), takisto sú nanočastice vo vysokých koncentráciách nachádzané aj v klimatizovaných priestoroch a miestach, kde sa nachádza väčší počet osôb.

  23.7.2018 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Riadenie vekových otázok v práci - elektronický sprievodca

  Nezáleží na tom, či ste zamestnávateľ, zamestnanec, manažér ľudských zdrojov alebo odborník v oblasti BOZP, elektronický sprievodca má niečo pre vás. Jednoducho si vyberte váš profil a zistite viac.

  26.4.2017 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Návrat na pracovisko po COVID-19

  Príručka obsahuje príklady všeobecných opatrení, ktoré v závislosti od konkrétnej pracovnej situácie môžu pomôcť zamestnávateľom dosiahnuť vhodné bezpečné a zdravé pracovné prostredie pri obnovení činnosti po COVID-19.

  22.6.2020 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • 24.10.2019: Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky

  Seminár určený pre malých a stredných podnikateľov a odborníkov na oblasť BOZP.

  2.10.2019 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • 19.6.2019: Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky

  Seminár určený pre malých a stredných podnikateľov a odborníkov na oblasť BOZP.

  23.5.2019 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...