Semináre, workshopy, tréningy

 • 16.06.2023: Webinár: Vysielanie zamestnancov/SZČO do zahraničia a zmeny od 1.1.2022

  V podnikateľskej praxi stále častejšie dochádza k cezhraničnému pohybu zamestnancov. Už to nie je len obvyklá zahraničná pracovná cesta, ale stále častejšie sa vyskytujú prípady zdieľaných pozícií v rámci skupiny, vyslanie zamestnanca na výpomoc do iného štátu, cielené zamestnávanie cudzincov – špecialistov ako a aj iných pracovníkov zo zahraničia. Riadenie mobility pracovníkov sa stáva stále komplexnejšou úlohou, ktorá vyžaduje znalosť lokálnej a medzinárodnej legislatívy v oblasti sociálneho zabezpečenia, pracovného práva, a v neposlednom rade aj praktické skúsenosti zo zabezpečením potrebných administratívnych úkonov.

  25.5.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • 27.04.2023: Taiwanské investičné fondy

  Podujatie organizuje Prešovský samosprávny kraj a taiwanský investičný fond Taiwania Capital, ktorý je podporovaný taiwanskou vládou a súkromnými taiwanskými spoločnosťami a koná sa v spolupráci s Regionálnym poradenským a informačným centrum Prešov členom siete Enterprise Europe Network.

  17.4.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • 16.03.2023: Inovačný deň Prešovského samosprávneho kraja

  Inovácia je nová idea či koncept v ekonomickej oblasti (t.j. (vy)nájdenie nových alebo vylepšených produktov, služieb, procesov či technológií) a jej zavedenie do praxe; inými slovami: komplexná zostava aktivít od invencie až po implementáciu invencie. V užšom zmysle je to len kreatívny proces, v ktorom sa kombinujú existujúce veci novým spôsobom s cieľom vyrobiť/ponúknuť jedinečnú vec, v ešte užšom zmysle je to len nová idea či koncept.

  3.3.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • 26.01.2023: Regionálna inovačná tour Hopero a Expandi 4.0 v Poprade

  Európska komisia spustila celoeurópsky projekt centier digitálnych inovácií (Oficiálne European Digital Innovation Hub, EDIHs), ktoré majú za cieľ pomáhať akcelerovať digitálnu transformáciu v EÚ a tým pomôcť dobehnúť digitálne najrozvinutejšie ekonomiky sveta. Ako jeden z víťazov bol na Slovensku vybraný projekt, ktorého súčasťou je aj SAPIE (Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku).

  23.1.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • 15.06.2022: Finančné dni EÚ 2022 na Slovensku

  Aké financovanie a služby ponúka EÚ pre firmy? Dozviete sa na Finančných dňoch EÚ už 15.6. , kde sa okrem podpory zo strany EÚ predstavia aj úspešní slovenskí podnikatelia, ktorí túto podporu už využili. Pripojte sa online!

  1.6.2022 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • Online seminár: „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“ – PREVENCIA POŠKODENÍ PODPORNO-POHYBOVEJ SÚSTAVY A ERGONÓMIA NA PRACOVISKU A V PODMIENKACH HOME OFFICE.

  Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) v spolupráci Národným inšpektorátom práce, patriacim pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý pôsobí ako národné kontaktné miesto agentúry EU-OSHA, Vás srdečne pozýva na odborný online seminár, ktorý sa uskutoční 29.6.2021 v Žiline.

  10.6.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...