Podnikanie na jednotnom trhu

 • Zmena právnych predpisov o zdravotníckych pomôckach

  Prechodné obdobie pre uplatňovanie nových nariadení končí v máji 2020

  15.2.2019 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Nelegálne zamestnávanie a zákaz prijať službu/ prácu

  Pýtajte sa svojho zahraničného partnera, či ľudia vysielaní do Vášho podniku majú uzavreté pracovné zmluvy.

  28.10.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...
 • Povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa na Slovensku

  V prípade, že spolupracujete so zahraničnou firmou, ktorá vysiela zamestnanca na územie Slovenskej republiky do Vášho podniku, táto firma má na Slovensku presne stanovené povinnosti. Upozornite ich na to.

  28.10.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...
 • Vysielanie zamestnancov vs. zahraničná pracovná cesta

  Aké povinnosti, ktoré doklady komu zveriť pri ceste zamestnanca do zahraničia? Overte si, že máte vo firme všetko v poriadku so súčasne platnou legislatívou.

  28.10.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...
 • Rodinné podnikanie

  Rodinné firmy tvoria viac ako 85% všetkých spoločností v Európe, ktoré vytvárajú viac ako 60% pracovných miest v súkromnom sektore.

  26.2.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...
 • Nový režim odborných kvalifikácií pre Európu

  Vo všetkých krajinách EÚ existujú určité profesie, ktoré môžu vykonávať iba osoby s príslušnou odbornou kvalifikáciou. Táto podmienka sa vo všetkých krajinách EÚ vzťahuje na lekárov a v niektorých krajinách môže zahŕňať aj architektov, inžinierov, elektrikárov alebo učiteľov. Tieto pravidlá sa nedávno s podporou Európskeho parlamentu a Rady aktualizovali a nový rámec nadobudne účinnosť v januári 2016.

  22.10.2014 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...