NOVINKY


 • 27.06.2023: Matchmaking at MPS World Summit

  Mikrofyziologické systémy (MPS) zahŕňajú množstvo bioinžinierskych objavov, ktoré reprodukujú architektúru a funkciu orgánov in vitro. Vďaka technológiám kmeňových buniek sa objavila široká škála najmä ľudských modelov a testovacích systémov, vďaka ktorým sú relevantné experimentálne nástroje široko dostupné prostredníctvom medzinárodnej a multidisciplinárnej spolupráce.

  7.6.2023 | Enterprise Europe Network

 • 29.06.2023: Go International Matchmaking Event at ICT Spring

  Ide o globálne technologické podujatie, ktoré zahŕňa konferencie, výstavy a ukážky najnovších technologických trendov a inovácií. Cieľom podujatia je privítať mnoho medzinárodných technologických odborníkov a ponúknuť im možnosť prehĺbiť svoje znalosti v oblasti digitálnych technológií a zároveň pomôcť malým a stredným podnikom v oblasti IKT pri uzatváraní nových partnerstiev.

  5.6.2023 | Enterprise Europe Network

 • Obchodné požiadavky máj II/2023

  Hľadáte nové možnosti ako rozšíriť Vaše podnikanie? Aktualizovali sme zoznam obchodných požiadaviek za druhú polovicu mesiaca máj 2023.

  1.6.2023 | Enterprise Europe Network

 • Technologické požiadavky máj II/2023

  Hľadáte nové technológie, procesy alebo know-how? Aktualizovali sme zoznam technologických požiadaviek za druhú polovicu mesiaca máj 2023.

  1.6.2023 | Enterprise Europe Network
PODPORA PODNIKANIA V EÚ 
Interreg PL-SK
AKTUÁLNE VÝZVY