O Enterprise Europe Network

RPIC Prešov je členom najväčšej siete na podporu podnikania a inovácií - Enterprise Europe Network.

Keďže Slovensko je plne integrované do medzinárodných štruktúr, majú podnikatelia možnosť realizovať svoje aktivity v medzinárodnom kontexte. Pre uľahčenie ich aktivít v rámci Európskej únie a ďalších pridružených štátov sa RPIC Prešov aktívne zapája do rôznych iniciatív Európskej komisie a prostredníctvom svojich pracovníkov poskytuje informačné a poradenské služby pre podnikateľov, ktorí chcú vstúpiť na niektorý z európskych trhov resp. rozšíriť svoje aktivity do ďalších krajín. RPIC Prešov je členom najväčšej siete na podporu malého a stredného podnikania - Enterprise Europe Network.

Čo je sieť Enterprise Europe Network? 
Sieť Enterprise Europe Network je oficiálnou sieťou Európskej komisie na podporu podnikania a inovácií a je spravovaná jej Generálnym riaditeľstvom pre podnikanie a priemysel.

Vznik siete Enterprise Europe Network
Sieť vznikla v roku 2008 spojením siete Euro Info Centier (EIC) a Centier na prenos inovácií (IRC). RPIC Prešov bolo hostiteľskou organizáciou Euro Info Centra v rokoch 1999 – 2007.

Geografické pokrytie siete Enterprise Europe Network
Takmer 600 partnerských organizácií siete Enterprise Europe Network sa nachádza v cca. 60 krajinách EÚ, kandidátskych krajinách, krajinách EHS a ďalších krajinách. Sú rozmiestnení v jednotlivých regiónoch krajín s cieľom byť svojimi službami čo najbližšie k podnikateľom. 
 
  23.5.2013 | Autor: Enterprise Europe Network | O Enterprise Euro... | zobrazené: 13955 krát | Zdieľajte na facebooku