Európska cena za podporu podnikania (Enterprise Europe Promotion Award)

Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto ocenenie má tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Do súťaže sa môžu zapojiť národné, regionálne a miestne orgány alebo verejno-súkromné partnerstvá zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ako je Island, Nórsko, Srbsko alebo Turecko, ktoré sa podieľajú na úspešnej iniciatíve zameranej na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. 
Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže. 

Termín na zaslanie projektov do národného kola je: 23. jún 2017. 

Odborná porota napokon vyberie víťazov súťaže, ktorí budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien 27. novembra 2017 v estónskom Taline.

Podrobné informácie o súťaži nájdete na stránke:

Všetky potrebné informácie ohľadom Európskej ceny za podporu podnikania (EEPA - Enterprise Europe Promotion Award), prílohy ako je registračný formulár a manuál sú zverejnené na webovej stránke národného kontaktného miesta Small Business Agency TU.

 
  15.3.2017 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | Súťaže | zobrazené: 1857 krát | Zdieľajte na facebooku