Verejná konzultácia Európskej komisie zameraná na Nariadenie o čistiacich prostriedkoch (Nariadenie (ES) č. 648/2004)

Regionálne poradenské a informačné centrum v Prešove si Vás dovoľuje osloviť s prosbou o vyplnenie on-line dotazníka Európskej komisie, ktorý je zameraný na Nariadenie o čistiacich prostriedkoch (Nariadenie (ES) č. 648/2004), ktorým sú stanovené spoločné pravidlá, ktoré umožňujú, aby sa čistiace prostriedky a povrchovo aktívne látky mohli predávať a používať v celej EÚ a zároveň, aby sa chránilo životné prostredie a ľudské zdravie a to skrz:

- harmonizáciu testovacích metód na určenie biologickej odbúrateľnosti

- požiadavkou na výrobcov, aby poskytovali informácie príslušným orgánom a zdravotníckemu personálu

- aby informácie na obaloch boli čitateľné, viditeľné a nezmazateľné

- požiadavkou, aby štítky poskytovali informácie o odporúčaných dávkach

- možnosťou pre vnútroštátne orgány zakázať určité čistiace prostriedky, ak predstavujú riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie.


Vyplnenie Vám zaberie cca. 20 minút. Takto Vám prinášame možnosť zapojiť sa a ovplyvniť tvorbu európskej legislatívy aj z pohľadu podnikateľov. 

 

Link na dotazník: https://goo.gl/forms/Wh7Buh2YHENFxfJi2

  
  16.5.2017 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | Spätná väzba MSP ... | zobrazené: 2734 krát | Zdieľajte na facebooku