Verejná konzultácia o hodnotení smernice o bezpečnosti hračiek

Do 12.12.2018 môžete vyjadriť svoj názor v otvorenej verejnej konzultácii o hodnotení smernice o bezpečnosti hračiek

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou priloženého dotazníka.

Termín: 19.09.2018 - 12.12.2018

Cieľová skupina: Všetci občania a firmy, výrobcovia, dovozcovia a distribútori hračiek, združenia spotrebiteľov, organizácie pre normalizáciu

Cieľ konzultácie: zhromaždiť názory občanov a zainteresovaných strán a zhodnotiť výkonnosť smernice o bezpečnosti hračiek 2009/48 / ES vo vzťahu k jej cieľom. Taktiež zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti hračiek s cieľom zabezpečiť zdravie a bezpečnosť detí. Zhodnotiť účinnosť, súlad s inými právnymi predpismi (vnútroštátnymi právnymi predpismi EÚ a členských štátov), relevantnosťou a pridanou hodnotou smernice EÚ.

Ďalšie informácie a sprievodné dokumenty k téme nájdete na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3667279/public-consultation_en

Vyplnený dotazník nám prosím zašlite na een@rpicpo.sk

Ďakujeme!

 

Prílohy

Dotazník [  PDF - 254,7 kB]
  10.10.2018 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | Spätná väzba MSP ... | zobrazené: 1692 krát | Zdieľajte na facebooku