14.03.2023: PIMAP4Sustainability Matchmaking 2023

Financujte svoje inovačné projekty s európskymi MSP v oblasti fotoniky Zaujímate sa o letecký priemysel, kovopriemysel a pokročilú výrobu? Potom je toto stretnutie pre vás!

Dátum: 14.03.2023
Registrácia prebieha do: 14.03.2023
Miesto: online

Využite príležitosť nadviazať nové kontakty a nájsť partnerov a financie pre svoj jedinečný projekt.
Posuňte svoje podnikanie do nových výšin. Tu máte šancu stretnúť zaujímavých ľudí, ktorí môžu pozdvihnúť vašu spoločnosť alebo organizáciu do nových výšin v oblasti letectva, kovopriemyslu a pokročilej výroby.

Staňte sa súčasťou medzinárodných výskumných a vývojových projektov
Počas podujatia položíte základy pre novú spoluprácu a získate dobré podmienky pre účasť na medzinárodných výskumných a vývojových projektoch v leteckom a kozmickom priemysle, kovopriemysle a pokročilej výrobe. Spojíte sa, aby ste mohli vytvoriť konzorcium a požiadať o financovanie spoločných projektov prostredníctvom programu financovania.

Toto podujatie je súčasťou novej klastrovej iniciatívy Euro, ktorú spustila Európska komisia a pomôže malým a stredným podnikom v hodnotovom reťazci fotoniky stať sa odolnejšími. Za týmto účelom bude projekt PIMAP4Sustainability podporovať dvojitý prechod a internacionalizáciu ich aktivít.

Na dosiahnutie týchto cieľov je projekt založený na kaskádovom financovaní a poskytne finančnú podporu MSP na rozvoj inovatívnych projektov v nasledujúcich troch témach:

 

  • Kovoobrábanie
  • Letectvo a kozmonautika
  • Pokročilá výroba
Prostredníctvom otvorenej výzvy budú mať MSP možnosť získať svoj spoločný projekt na tieto tri témy až do výšky 60 000 € v rámci projektu PIMAP4Sustainbility.

Kontroly vývoja
EÚ prideľuje finančnú podporu na spoluprácu medzi malými a strednými podnikmi v oblasti fotoniky na podporu rozvoja inovácií. Až 60 000 € na projekt dostane obchodné konzorcium, ktoré chce rozvíjať svoje riešenia.

PIMAP4Sustainability ponúka dva rôzne typy financovania:

Financovanie inovácií

Až 60 000 EUR na projekty, ktorých cieľom je:

Vyvíjať nové produkty/služby pre spoločnosti
Identifikácia služieb pre rozvoj podnikania a inovácií spojená s technickým zavedením vedúcim k vyššej udržateľnosti alebo digitalizácii.

Financovanie znalostí

Cieľom je vyškoliť malé a stredné podniky na ekologické prechody a podporiť ich v rozvoji ich podnikania na medzinárodnej úrovni prostredníctvom dvoch kontrol:

5 000 € za zelenú konverziu
10 000 € vedomostná kontrola na podporu rozvoja medzinárodného podnikania
 
  27.2.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | Veľtrhy, výstavy ... | zobrazené: 215 krát | Zdieľajte na facebooku