15 rokov podpory malých podnikov s medzinárodnými ambíciami

V roku 2023 oslavuje Enterprise Europe Network svoje 15. narodeniny. Pri príležitosti tohto míľnika budú partneri siete na celom svete oslavovať spolu s niektorými zo 4,2 milióna malých podnikov, ktorým pomohli inovovať a rásť na medzinárodnej úrovni.

Komu sieť pomáha?
Viac ako 450 partnerských organizácií siete, ktoré sú zakotvené v miestnych podnikateľských štruktúrach a prepojené po celom svete, majú výbornú pozíciu na podporu podnikov v širokej škále odvetví zo všetkých kútov EÚ.
Dôveryhodné rady a praktická pomoc poradcov siete podporujú podniky od poľnohospodárstva po umelú inteligenciu, od textilného priemyslu po letecký, od námorníctva po kreatívny priemysel, pričom sa osobitne zameriavajú na posilnenie udržateľnosti, odolnosti a digitálnej transformácie spoločností. Vďaka jedinečnej kombinácií miestnych znalostí a globálneho dosahu sa tisícom spoločností podarilo získať prístup na medzinárodné trhy a rozvíjať svoje podnikanie ďalej a rýchlejšie.

Ako sieť pomáha podnikom?
Viac ako pol milióna spoločností využilo individuálne podnikateľské poradenstvo, ktoré im pomohlo zvýšiť ich medzinárodný potenciál.
Pozrite si, ako sieť viedla fínsku spoločnosť OiOi k medzinárodnému úspechu.
Poradcovia siete zabezpečujú, aby boli podniky pripravené na investovanie a mali prístup k správnym zdrojom financovania, čo im umožní dosiahnuť komerčný úspech ich inovatívnych nápadov.
Pozrite si, ako sieť pomohla španielskej spoločnosť Life Length získať financovanie na vývoj jej prevratnej technológie.
Vďaka odborným znalostiam a bezplatnej podpore dostáva každý deň 525 spoločností špecializované poradenstvo a školenia. Sieť im pomáha využiť príležitosti jednotného trhu EÚ a získať prístup na medzinárodné trhy mimo Európy.
Pozrite si, ako sieť podporila holandskú spoločnosť Beefy Green pri hľadaní správnych obchodných partnerov a ako pomohla írskej spoločnosti Achill Oysters preniesť jej podnikanie na svetovú scénu.

Prečo sa obrátiť na sieť?
Toto je len niekoľko spoločností, ktoré využili podporu siete. Spoločnosti v celej Európe aj mimo nej sa obracajú na sieť ako na spoľahlivého partnera s preukázateľnými výsledkami v oblasti pomoci spoločnostiam pri dosahovaní ich medzinárodných ambícií.
 

Prílohy

EEN 15 [  DOCX - 2996,1 kB]
  26.4.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | O Enterprise Euro... | zobrazené: 285 krát | Zdieľajte na facebooku