16.06.2023: Webinár: Vysielanie zamestnancov/SZČO do zahraničia a zmeny od 1.1.2022

V podnikateľskej praxi stále častejšie dochádza k cezhraničnému pohybu zamestnancov. Už to nie je len obvyklá zahraničná pracovná cesta, ale stále častejšie sa vyskytujú prípady zdieľaných pozícií v rámci skupiny, vyslanie zamestnanca na výpomoc do iného štátu, cielené zamestnávanie cudzincov – špecialistov ako a aj iných pracovníkov zo zahraničia. Riadenie mobility pracovníkov sa stáva stále komplexnejšou úlohou, ktorá vyžaduje znalosť lokálnej a medzinárodnej legislatívy v oblasti sociálneho zabezpečenia, pracovného práva, a v neposlednom rade aj praktické skúsenosti zo zabezpečením potrebných administratívnych úkonov.

Dátum: 16.06.203
Registrácia prebieha do: 15.06.2023
Miesto: online prostredníctvom Zoom
Čas: 9:00-11:00

Program
09:00
Uvítanie účastníkov, Predstavenie služieb siete Enterprise Europe Network
(Mgr. Lucia Krišová, Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov)

09:10
• Vysielanie zamestnancov/SZČO – aktuálna právna úprava
• Pracovno-právne vzťahy, pracovné podmienky a podmienky odmeňovania vysielaných zamestnancov
• Postupy a povinnosti zamestnávateľa pri vysielaní
• Komunikácia s príslušnými inštitúciami
• Výkon kontroly podmienok vysielania
• Sociálne a zdravotné zabezpečenie vysielaných a vyslaných zamestnancov
• Cestovné náhrady
• Praktické problémy, skúsenosti a efektívne riešenia – diskusia
(Mgr. Kamil Košík, Národný inšpektorát práce Košice)

Lektor: Mgr. Kamil Košík
"Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Od roku 2012 pôsobí na Národnom inšpektoráte práce na právnom odbore (2012 – 2015), odbore riadenia inšpekcie práce a odbore pracovnoprávnych vzťahov (2016 – 2023). Zastupuje SR v Európskej platforme na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce ako stálej pracovnej skupine Európskeho orgánu práce (ELA). Odborne zastrešuje najmä agendu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a agendu administratívnej spolupráce v oblasti vysielania zamestnancov v členských štátoch Európskej únie."

Registračný formulár nájdete TU
 

Prílohy

pozvanka_a_program.pdf [  PDF - 385,2 kB]
  25.5.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | Semináre, worksho... | zobrazené: 333 krát | Zdieľajte na facebooku