Technologické požiadavky máj II/2023

Hľadáte nové technológie, procesy alebo know-how? Aktualizovali sme zoznam technologických požiadaviek za druhú polovicu mesiaca máj 2023.

TRFR20230516005: Hľadá sa výrobca 100kW-1MW elektrolyzérov na výrobu vodíka
Inovatívna francúzska spoločnosť navrhuje stanice na výrobu vodíka poháňané fotovoltaickými panelmi a vodíkovým palivovým článkom. Spoločnosť sa púšťa do výroby staníc a v súčasnosti hľadá nízkovýkonové elektrolyzéry v rozsahu 100kW-1MW na elektrolýzu vody za účelom výroby vodíka. S výrobcom elektrolyzérov sa hľadá obchodná dohoda s technickou pomocou.

TRDK20230426015: Dodávateľ energetických technológií a poskytovateľ služieb hľadá výrobného partnera
Dodávateľ energetických technológií a poskytovateľ služieb hľadá výrobného partnera, ktorý by spoločnosti pomohol uspokojiť rastúci dopyt po produktoch. Výroba musí mať schopnosti vyrábať vysokokvalitné priemyselné komponenty pre priemysel elektrární.

TRAT20230517003: Naliehavé! Innovation Challenge: spoločnosť poskytujúca energiu, ktorá hľadá partnerov s riešeniami v oblasti pyrolytického alebo pyrogénneho zachytávania uhlíka a odstraňovania uhlíka biouhlia
Rakúske inovačné centrum pre udržateľnosť hľadá koncepty pre spoločný vývoj a implementáciu obchodného modelu v oblasti odstraňovania uhlíka z biouhlia (BCR). Riešenia v oblasti pyrolytického alebo pyrogénneho zachytávania a skladovania uhlíka by mali pokryť letnú záťaž siete diaľkového vykurovania v spolkovej krajine Štajersko na juhu Rakúska. Táto požiadavka je súčasťou inovačnej výzvy; ďalšie podrobnosti nájdete tu: https://en.next-incubator.com/calls/carbon-removal

TRIT20230516008: Nové spôsoby zberu elektronického odpadu
Významná talianska energetická spoločnosť spustila otvorenú inovačnú výzvu zameranú na začínajúce podniky, ktoré hľadajú inovatívne riešenia na riešenie odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Vybraný riešiteľ dostane možnosť spustiť PoC (Proof of Concept).

TRIT20230517014: Inovatívne technológie na zníženie úrovne znečistenia ovzdušia v mestských oblastiach
Významná talianska energetická spoločnosť spustila otvorenú inovačnú výzvu zameranú na začínajúce podniky, ktoré hľadajú inovatívne riešenia na zníženie úrovne znečistenia ovzdušia v mestách.

TRNL20230521001: Spoločnosť Dutch Design hľadá trvalo udržateľné a odolné balenie veľkých objemných interiérových produktov
Známa holandská B2C medzinárodná spoločnosť zaoberajúca sa online životným štýlom a interiérovým dizajnom hľadá udržateľné a pevné obaly veľkých objemných interiérových produktov, aby začala používať minimum obalových materiálov, okrem peny alebo plastov. Spoločnosť ponúka komerčnú zmluvu zamýšľanému dodávateľovi (alebo spoločnému vývoju) s odbornými znalosťami v oblasti medzinárodnej prepravy objemných produktov, trvalo udržateľného balenia, technológie materiálov a vývoja produktov s voliteľným laboratóriom alebo testovacím zariadením.

TRIT20230517015: Podpora udržateľného správania medzi občanmi
Veľký taliansky podnik hľadá inovatívne riešenia na podporu udržateľného správania medzi občanmi.

TRNL20230512005: Výrobca čokoládových dekorácií z Holandska hľadá trvalo udržateľné riešenie balenia
Holandská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na vytváranie čokoládových dekorácií pre potravinársky priemysel, vrátane cukrární, hľadá udržateľné obalové riešenie. Spoločnosti, startupy, akademici alebo vynálezcovia sa hľadajú prostredníctvom dohody o technickej spolupráci.

TRNL20230516015: Automatizované technológie kontroly častí leteckých motorov vyhľadávané veľkou holandskou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti opráv a generálnych opráv lietadiel.
Rastúca zložitosť moderných lietadiel a rastúce náklady na údržbu si vyžadujú automatizovanejší spôsob kontroly komponentov lietadiel. Tieto systémy majú potenciál pre rýchlejšie, presnejšie a spoľahlivejšie kontroly. Preto táto veľká holandská spoločnosť zaoberajúca sa údržbou letectva hľadá partnerov na vývoj vysoko automatizovanej inšpekčnej bunky v rámci dohody o výskume a vývoji. Táto technologická požiadavka sa týka výzvy zverejnenej na otvorenej inovačnej platforme.

TRBE20230524002: Belgický doručovateľ mrazených potravín SME hľadajúci technické riešenia pre (1) dodávku mrazených produktov na poslednú míľu a (2) batériové alebo tepelné skladovanie energie vyrobenej z fotovoltiky
Belgický SME špecializovaný na doručovanie mrazených potravín hľadá:
1. Partneri na identifikáciu a prispôsobenie sa špecifickému trhu s chladiarenskými zariadeniami s elektrickými mopedmi s nákladom v kontexte mestskej dodávky na poslednú míľu
2. Partneri, ktorí identifikujú, prispôsobia a nainštalujú batériu alebo riešenie na ukladanie tepla na uskladnenie prebytkov, ktoré každý deň vyprodukujú fotovoltaické panely v sklade

TRNL20230517019: Holandská maloobchodná spoločnosť hľadá recyklovateľný obal bez plastov na balenie cibule
Holandská spoločnosť bola založená v roku 1930 ako veľkoobchod s ovocím a zeleninou. V roku 1997 boli otvorené prvé dva obchody v Holandsku. Dnes je jednou z najväčších spoločností v maloobchode s potravinami v Európe aj mimo nej.
Spoločnosť tvrdo pracuje na tom, aby bol udržateľný a zdravý životný štýl cenovo dostupný a dostupný pre všetkých. Súčasťou ich stratégie udržateľnosti je stratégia Reset Plastic pre plastové obaly: znížte používanie plastov, urobte plastové obaly recyklovateľnými a používajte recyklované materiály.

TRES20230526012: Digitálne riešenia na podporu zdravých, udržateľných a prispôsobených návykov vo výžive
Baskicko (severné Španielsko), vedúca kooperatívna distribučná skupina masových spotrebiteľských produktov a služieb, spustila výzvu otvorenej inovácie týkajúcu sa potravín: vyvinúť integrálne riešenie zamerané na budovanie a udržiavanie návykov zdravej spotreby. Predpokladá sa obchodná dohoda s technickou pomocou v spolupráci s IKT partnerom.

TRIT20230526020: Hľadá sa technologické riešenie na zhromažďovanie a analýzu údajov o počte ľudí využívajúcich služby food courtu.
Talianska pobočka nadnárodnej spoločnosti, ktorá je lídrom v sektore nehnuteľností, hľadá technologické riešenie na zhromažďovanie a analýzu údajov o počte ľudí využívajúcich služby food courtu, špičkových hodinách návštevnosti a oblastiach s najvyšším dopytom.

TRNL20230526025: Holandský veľkoobchodník hľadá udržateľné obalové riešenia pre viacrozmerné dlhé predmety (záclonové koľajnice)
Táto holandská veľkoobchodná spoločnosť dodáva kompletný sortiment profesionálnych produktov na konečnú úpravu okien a podláh pre podniky zaoberajúce sa dekoráciou interiérov, zariaďovateľov projektov a špecializované predajne parkiet. Spoločnosť hľadá (spoluprácu) partnera, ktorý s nimi chce spolupracovať pri hľadaní udržateľného, nákladovo efektívneho obalu, ktorý vydrží prepravu, pre ich (viacrozmerné) záclonové koľajnice. Prirodzene, sú otvorené aj pre partnerov s hotovým riešením.

TRPL20230530007: Poľská spoločnosť hľadá projektového partnera, ktorý sa špecializuje na materiály ako polyméry, plasty atď. , aby vykonal priemyselný výskum s cieľom vyvinúť technologický komponent pre flexibilný obal na parfumy.
Poľská spoločnosť hľadá materiálovú technológiu týkajúcu sa polymérov, plastov atď. na uskutočnenie priemyselného výskumu s cieľom vyvinúť technologický komponent pre flexibilný obal na parfumy. Konkrétne - výber optimálneho materiálu.
Plánujú sa nasledujúce konštrukčné pokyny pre materiál:
1. Flexibilita na udržanie potrebného tlaku vo vnútri uzáveru parfumu
2. Žiadna chemická reakcia s parfumom vo vnútri nádoby

TRSE20230505011: Výroba technickej keramiky na IR-System
Švédska spoločnosť vyvíja, vyrába a predáva produkty a systémové riešenia na odstraňovanie farieb a lakov. Vyvinuli patentovaný systém na odstraňovanie farby pomocou IR. Hľadajú európskych výrobcov keramických výrobkov na výrobu špecifických keramických dielov na základe výrobnej zmluvy. Na dizajn keramického výrobku musí byť vytvorená forma. Všetky údaje, nákresy a informácie sú k dispozícii.

TRES20230526017: Španielska spoločnosť zaoberajúca sa prírodnými ingredienciami hľadá nové vedecké dôkazové technológie, ktoré by začlenila do svojich výskumných a výrobných procesov. Ponúka sa spolupráca v rámci výskumu a vývoja, obchodu s technickou pomocou alebo investičných dohôd
Inovatívne malé a stredné podniky s prírodnými zložkami so sídlom v Madride, s dobre zavedeným portfóliom produktov, prémiovými značkami a prítomnosťou vo viac ako 40 krajinách, hľadá spoluprácu s cieľom začleniť nové technológie (extrakcia, sušenie, balenie) a/alebo nové produkty (prírodný pôvod) pre svoju kategóriu udržateľných zdravých potravinových doplnkov. Spoločnosť hľadá výskumníkov, podnikateľov alebo inovatívne MSP ochotné spolupracovať v rámci výskumu a vývoja, investícií alebo technickej dohody.

TRES20230516022: Španielska spoločnosť zaoberajúca sa vývojom prírodných zložiek hľadá nové technológie extrakcie, ktoré by začlenila do svojich výskumných a/alebo výrobných procesov. Ponúka sa spolupráca v rámci výskumu a vývoja, obchodu s technickou pomocou alebo investičných dohôd.
Inovatívne malé a stredné podniky s prírodnými zložkami so sídlom v Madride, s dobre zavedeným portfóliom produktov, prémiovými značkami a prítomnosťou vo viac ako 40 krajinách, hľadá spoluprácu s cieľom začleniť nové technológie (extrakcia, sušenie, balenie) a/alebo nové produkty (prírodný pôvod) pre svoju kategóriu udržateľných zdravých potravinových doplnkov. Spoločnosť hľadá výskumníkov, podnikateľov alebo inovatívne MSP ochotné spolupracovať v rámci výskumu a vývoja, investícií alebo technickej dohody.

V prípade otázok alebo záujmu o konkrétny profil nás prosím kontaktujte na mailto:lucia.krisova@rpicpo.sk
 
  1.6.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | Vyhľadávanie obch... | zobrazené: 283 krát | Zdieľajte na facebooku