16.07.2023: Digitálny Smart grant

ČSOB nadácia v rámci digitálneho vzdelávania prináša nový grantový program, ktorého cieľom je podporiť inovatívne nápady a kreatívne projekty, ktoré zlepšia život nám všetkým. Podať žiadosť je možné do 16.7.2023.

Mimovládne organizácie, samosprávy, občianske združenia či školy môžu do 16. júla požiadať o grantovú podporu inovatívnych projektov. ČSOB nadácia na tento účel prostredníctvom digitálneho Smart grantu vyčlenila celkom 150.000 eur.

Cieľom grantovej výzvy je podpora digitálnej gramotnosti, technologického vývoja a inovatívnych nápadov v rôznych oblastiach, a to vrátane komunít, škôl a samospráv.

"Program umožňuje organizáciám a spoločnostiam na Slovensku získať finančnú podporu na projekty zamerané na technologický vývoj a digitalizáciu v oblastiach, akými sú informačná a dátová gramotnosť, bezpečnosť, zelené inovácie, komunikácia v spoločnosti a spolupráca medzi komunitami, či riešenie praktických problémov a skvalitňovanie života, " ozrejmila nadácia.

Minimálna výška finančnej podpory (grantu) pre jednu žiadosť je 3000 eur. Maximálna výška podpory pre úspešného uchádzača nie je stanovená, s cieľom nelimitovať ambiciózne plány.

Viac na https://www.csob.sk/digitalnygrant

 
  13.6.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | Inovácie, výskum ... | zobrazené: 269 krát | Zdieľajte na facebooku