Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe

Kampaň Zdravé pracoviská v rokoch 2023 až 2025 je zameraná na zvyšovanie povedomia o vplyve nových digitálnych technológií na prácu a pracoviská, ako aj na súvisiace problémy a výhody v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Poskytuje aj platformu na výmenu riešení dobrej praxe.

Digitálne technológie poskytujú základné služby a riešenia pre všetky hospodárske a spoločenské odvetvia. Digitálne technológie menia nielen spôsob našej práce, ale ja miesto a čas jej výkonu. 

Robotika a umelá inteligencia (AI) odporujú sa nahrádzajú personál pracujúci v nebezpečných prostrediach. Vďaka veľkým dátam sú monitorovacie systémy efektívnejšie. práca na diaľku ponúka zamestnancom väčšiu autonómiu a flexibilitu. 

Digitalizácia je síce prínosom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), ale jej dôsledky zatiaľ nie sú celkom známe a dostatočne preskúmané. Dôležité je analyzovať možné problémy a riziká a regulačný rámec upraviť tak, aby primerane podporoval a chránil bezpečnosť a zdravie pracovníkov. 

Prístup zameraný na človeka pri navrhovaní, implementovaní, riadení a využívaní digitálnych technológií môže prispieť k bezpečnosti pracujúcich a zlepšiť ich pracovnú produktivitu.

O kampani
Ciele kampane sú nasledovné:
  • zlepšiť poznatky o bezpečnom a produktívnom využívaní digitálnych technológií vo všetkých odvetviach;
  • zvýšiť informovanosť o výzvach v oblasti BOZP, ktoré súvisia s digitálnou transformáciou práce;
  • informovať o vznikajúcich rizikách a príležitostiach;
  • podporovať posudzovanie rizík a bezpečné riadenie digitálnych technológií na pracovisku;
  • podnecovať výmenu informácií a osvedčených postupov medzi príslušnými zainteresovanými stranami.
Kampaň sa zameriava na 5 prioritných oblastí:
1. práca pre digitálne platformy,
2. automatizácia úloh,
3. práca na diaľku a hybridná práca,
4. riadenie pracovníkov prostredníctvom AI,
5. inteligentné digitálne systémy.

 

Prílohy

Brožúra [  PDF - 905 kB]
  14.11.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | BOZP | zobrazené: 148 krát | Zdieľajte na facebooku