Technologické požiadavky november I/2023

Hľadáte nové technológie, procesy alebo know-how? Aktualizovali sme zoznam technologických požiadaviek za prvú polovicu mesiaca november 2023.

TRGR20230914010: Grécky MSP špecializujúci sa na robotiku, internet vecí a automatizáciu hľadá poskytovateľa robotických riešení na mieru a partnerov pre inovatívne výskumné programy
Grécky MSP sa špecializuje na autonómne robotické riešenia využívajúce sofistikované senzory, AI a expertný vývoj softvéru. Úspešne skonštruoval viac ako 6 robotov pre inovatívne aplikácie v precíznom poľnohospodárstve, námornom a výrobnom priemysle. Spoločnosť hľadá príležitosti na vývoj inovatívnych robotov prispôsobených potrebám zákazníkov a podieľa sa na výskumných programoch, ktoré umožnia ďalej rozvíjať špičkové technológie v robotike.

TRIT20231107006: Taliansky začínajúci podnik hľadá technologických partnerov na vývoj inovatívneho riešenia pre námornú dopravu
Taliansky prelomový začínajúci podnik sa zameriava na dekarbonizáciu námornej dopravy prenajímaním a prevádzkovaním elektrických kontajnerov, ktoré slúžia ako batérie pre kontajnerové lode.
Cieľovými zákazníkmi sú prepravné spoločnosti, ktoré sa zaviazali dodržiavať ciele environmentálnej udržateľnosti a chcú zlepšiť svoju výkonnosť pri znižovaní emisií skleníkových plynov.
Hľadá súbor poskytovateľov technológií v oblasti výroby batérií, skladovania energie, stavby lodí a správy prístavov.

TRGR20231107011 Žiadosť Grécka o novú technológiu na čistenie recyklovaného odpadového materiálu
Grécky MSP špecializujúci sa na recykláciu kaučuku chce získať a použiť novú technológiu na čistenie recyklovaného odpadového materiálu, aby v konečnej fáze získal čistejšiu uhlíkovú pastu. Má záujem nájsť partnera, ktorý môže poskytnúť túto technológiu na základe obchodnej zmluvy s technickou pomocou.

TRIE20231108005: Írsky výrobca pletenín, používa prírodné materiály so zameraním na tradičné remeslo a udržateľnú výrobu, hľadá typ plochého šijacieho stroja, ktorý im umožní spájať strany odevov
Írsky výrobca pletenín, používa prírodné materiály so zameraním na tradičné remeslo a udržateľnú výrobu, hľadá typ plochého šijacieho stroja, ktorý im umožní spájať strany odevov

TRFR20231107023: Francúzska pobočka banky významnej automobilovej skupiny hľadá inovatívne podniky a start-upy, ktoré by reagovali na otvorenú inovačnú výzvu týkajúcu sa prediktívnej údržby.
Francúzska spoločnosť s pomocou digitálneho klastra spúšťa otvorený inovačný program zameraný na prediktívnu údržbu: snaží sa spolupracovať so startupmi a podnikmi, aby našli najlepšie riešenia tohto problému na trhu. Dôraz sa kladie na rušivé riešenia, ktoré dokážu odhaliť slabé signály naznačujúce potenciálne systémové a aplikačné incidenty. Vybrané spoločnosti výzvy by mohli spolupracovať s automobilovou skupinou na vybudovaní priemyselného pilota. DL 20/11

TRIE20231109008 Írska výskumná a vývojová spoločnosť hľadá možnosti partnerstva s nadnárodnou organizáciou na pomoc pri vývoji ponorného morského zariadenia na ukladanie energie čerpanou vodou
Zariadenie na ukladanie energie ponoreným morským čerpadlom má veľký potenciál poskytnúť svetu jedinečný prístup k skladovaniu energie, ktorý doplní veterné farmy a spôsobí revolúciu v skladovaní energie.

TRIT20231113008: Taliansky start-up si patentoval deep-tech riešenie na urýchlenie fermentačných procesov a hľadá partnerov a investorov s cieľom inovovať a zlepšiť štandardy produktivity v priemysle piva, jogurtov, mikrorias a kombuchy.
Talianska spoločnosť založená v roku 2021 so sídlom v provincii Rím vyrába vysoko inovatívne zariadenie schopné skrátiť dobu fermentačných procesov až o 30 %. Toto zariadenie sa veľmi dobre prispôsobuje akémukoľvek typu bioreaktora a z tohto dôvodu môže byť jeho použitie veľmi prospešné v priemysle piva, jogurtov, mikrorias a kombuchy. Použitie tejto technológie umožňuje zvýšenie efektívnosti na úrovni firmy, jasné zníženie nákladov a nezanedbateľné zníženie emisií CO2.

V prípade otázok alebo záujmu o konkrétny profil nás prosím kontaktujte na mailto:lucia.krisova@rpicpo.sk
 
  16.11.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | Vyhľadávanie obch... | zobrazené: 328 krát | Zdieľajte na facebooku