18.06.2024: Kooperačné podujatie Tech4SmartCities

9. ročník Tech4SmartCities bude organizovaný back to back s GreenTech Forum Brussels. Podujatie B2B sa zameriava na trvalo udržateľné a inteligentné digitálne technológie pre mestá a pozýva vás, aby ste objavili viaceré príležitosti na podnikanie a spoluprácu v oblasti mestskej mobility, energetickej výkonnosti, udržateľnej výstavby, obehového systému, nízkouhlíkového hospodárstva a digitálnej transformácie.

Dátum: 18. -19.06.2024
Miesto: Brusel, Belgicko.
Registrácia prebieha do: 14.06.2024
Máte inovatívny projekt/riešenie, ktoré môže prispieť k dosiahnutiu cieľov trvalej udržateľnosti na zníženie skleníkových plynov a digitálnej stopy v mestách? Hľadáte partnera na zlepšenie a rozvoj vašej technológie? Pomôžeme vám nájsť vášho technického partnera pre medzinárodnú spoluprácu alebo výskumno-vývojové projekty.

Hlavné témy, na ktoré sa vzťahuje stretnutie:
• Inteligentné mestá a komunity, udržateľné IKT pre mestá
• Inteligentná mobilita a logistika, MaaS
• Energetická efektívnosť budov a mestských častí
• Obnoviteľné zdroje energie, energetický manažment a obnova, inteligentné siete a integrácia energetických systémov
• Obehové hospodárstvo a prírodné riešenia pre mestské časti
• Inteligentný, zdravý a bezpečný život

Podujatie sa zameria aj na príležitosti európskeho výskumu a inovácií v rámci programu Horizon Europe.

Pre koho je podujatie určené:
  • Súkromné technologické spoločnosti (vrátane začínajúcich MSP a veľkých podnikov)
  • Orgány verejnej moci a obce
  • Priemyselné združenia
  • Univerzity a výskumné centrá
  • Investori a obchodní anjeli
Čo to znamená pre vás ako potenciálneho účastníka?
  • Nájdite a zoznámte sa so svojím ďalším výskumným a technologickým partnerom
  • Vydláždite cestu k dlhodobej spolupráci v oblasti technológií, výskumu a vývoja založenej na transfere technológií, inováciách a výskumných činnostiach s cieľom vyvinúť a predávať udržateľné a efektívne riešenia pre mestá v súlade s vašou stratégiou rozvoja podnikania
  • Zúčastnite sa na stretnutí a sledujte workshop o možnostiach financovania Horizont Europe
  • Zistite viac o témach Green IT a IT for Green a naučte sa, ako znížiť dopady digitalizácie na životné prostredie a zlepšiť kvalitu mestských ekosystémov na podujatí GreenTech Forum v Bruseli, ktoré sa koná na rovnakom mieste 18. a 19. júna. 2024. Účastníci Tech4SmartCities budú môcť využiť zníženú tarifu (100 EUR za 2-dňový prístup na konferencie, workshopy a expozície).
 
  12.3.2024 | Autor: Enterprise Europe Network | Veľtrhy, výstavy ... | zobrazené: 572 krát | Zdieľajte na facebooku