Technologické požiadavky apríl II/2024

Hľadáte nové technológie, procesy alebo know-how? Aktualizovali sme zoznam technologických požiadaviek za druhú polovicu mesiaca apríl 2024.

TRIT20240416006: Medzinárodný program otvorených inovácií hľadá začínajúce a škálovateľné podniky ponúkajúce technologické riešenia, ktoré umožňujú zhromažďovanie a spracovanie údajov na podporu operátorov (výzva sa končí 5. júla 2024)
Talianske spoločnosti, ktoré sa zúčastňujú medzinárodného otvoreného inovačného programu, hľadajú začínajúce a škálovateľné podniky, ktoré ponúkajú technologické riešenia na zlepšenie podpory operátorov prostredníctvom inteligentnej extrakcie a spracovania údajov, digitalizovaných inštrukcií a monitorovania v reálnom čase na zaistenie bezpečnosti a efektívnosti. Všetky riešenia by sa mali zameriavať na inovácie založené na údajoch a mali by mať minimálne TRL 4. Účasť v programe je bezplatná a predpokladá sa výskumná a/alebo komerčná spolupráca medzi partnermi.

TRIT20240416008: Medzinárodný otvorený inovačný program hľadá začínajúce a škálovateľné podniky ponúkajúce technologické riešenia, ktoré podporujú analýzu údajov pre strategické rozhodovanie. (Výzva sa končí 5. júla 2024)
Talianske spoločnosti, ktoré sa zúčastňujú medzinárodného otvoreného inovačného programu, hľadajú začínajúce a škálovateľné podniky ponúkajúce technologické riešenia v oblasti analýzy údajov na optimalizáciu strategických rozhodnutí, od analýzy ponúk a personalizovanej zdravotnej starostlivosti až po prevádzkové poznatky a HR stratégie. Všetky riešenia by sa mali zameriavať na inovácie založené na údajoch a mali by mať minimálne TRL 4. Účasť v programe je bezplatná a predpokladá sa výskumná a/alebo komerčná spolupráca medzi partnermi.

TRIT20240416010: Medzinárodný otvorený inovačný program hľadá začínajúce a škálovateľné podniky, ktoré ponúkajú technologické riešenia na zlepšenie využitia dát pre automatizáciu a výkon strojov. (Výzva sa končí 5. júla 2024)
Talianske spoločnosti, ktoré sa zúčastňujú medzinárodného otvoreného inovačného programu, hľadajú začínajúce a škálovateľné podniky, ktoré ponúkajú technologické riešenia na zlepšenie automatizácie a výkonu strojov pomocou pokročilej analýzy údajov pre prediktívnu údržbu, autonómne poľnohospodárstvo a optimalizovaný výkon batérie. Všetky riešenia by sa mali zameriavať na Human Centric Innovation a mali by mať minimálne TRL 4. Účasť v programe je bezplatná a predpokladá sa výskumná a/alebo komerčná spolupráca medzi partnermi

TRES20240422024: Predchádzanie pádom starších osôb v domovoch dôchodcov
MSP z Baskicka (severné Španielsko), ktoré sa zaoberajú opatrovateľskými a ošetrovateľskými službami pre starých ľudí, spustili výzvu otvorenej inovácie: Ako možno predvídať pády a ako im predchádzať v domovoch sociálnej starostlivosti prostredníctvom technického, škálovateľného a ekonomicky udržateľného riešenia? V spolupráci s IKT partnerom sa predpokladá obchodná dohoda s technickou pomocou.

V prípade otázok alebo záujmu o konkrétny profil nás prosím kontaktujte na mailto:lucia.krisova@rpicpo.sk
 
  3.5.2024 | Autor: Enterprise Europe Network | Vyhľadávanie obch... | zobrazené: 443 krát | Zdieľajte na facebooku