Veľtrhy, výstavy a kooperačné podujatia

strana 8 / 21
 • 30.08.2023: Meet4Business AGRA 2023 The biggest agricultural B2B event in Slovenia

  Najväčšie poľnohospodárske podujatie v Slovinsku vám poskytne jedinečnú príležitosť stretnúť sa s potenciálnymi partnermi v súvislosti s inovatívnymi riešeniami a technológiami, ktoré spôsobujú revolúciu v podnikaní.

  30.6.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • 13.09.2023: hy-fcell 2023 - B2B Meetings

  hy-fcell je miesto, kde sa komunita vodíkových a palivových článkov stretáva, aby diskutovali o technologickom pokroku, odovzdávali poznatky a prenikali na medzinárodný trh.

  29.6.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • 06.09.2023: Riga Food 2023 - B2B Marketplace

  B2B Marketplace združuje spoločnosti (nákupcov aj dodávateľov) z veľkého počtu krajín. Je to jedinečná príležitosť na získanie nových obchodných kontaktov a zmlúv. Model je časovo a nákladovo efektívny a vedie k podnikaniu! Stretnutia sa budú konať vo vystavovateľských stánkoch Riga Food, vo vyhradenom priestore v stánku inovácií a online a budú vopred dohodnuté prostredníctvom tejto webovej stránky.

  29.6.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • 30.06.2023: EEN Sport Itinerary 2023 – B2B Ocean Race

  Šport predstavuje neoddeliteľnú súčasť života miliónov Európanov. Podpora športu buduje súdržnosť komunity, zvyšuje sociálne začlenenie a vedie k posilneniu pocitu európskej identity. Šport je tiež kľúčovým aspektom členských štátov a väčších európskych ekonomík: toto odvetvie zamestnáva milióny európskych občanov a prináša miliardové príjmy.

  15.6.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • 29.06.2023: COSM’ING 2023

  Ako popredné podujatie v oblasti kozmetických prísad a biotechnológií ponúka COSM’ING podrobnú analýzu najnovších technologických pokrokov (bioprocesy, bunkové kultúry, omické technológie atď.), pričom podporuje stretnutia medzi zainteresovanými stranami.

  15.6.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • 27.06.2023: Matchmaking at MPS World Summit

  Mikrofyziologické systémy (MPS) zahŕňajú množstvo bioinžinierskych objavov, ktoré reprodukujú architektúru a funkciu orgánov in vitro. Vďaka technológiám kmeňových buniek sa objavila široká škála najmä ľudských modelov a testovacích systémov, vďaka ktorým sú relevantné experimentálne nástroje široko dostupné prostredníctvom medzinárodnej a multidisciplinárnej spolupráce.

  7.6.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • 29.06.2023: Go International Matchmaking Event at ICT Spring

  Ide o globálne technologické podujatie, ktoré zahŕňa konferencie, výstavy a ukážky najnovších technologických trendov a inovácií. Cieľom podujatia je privítať mnoho medzinárodných technologických odborníkov a ponúknuť im možnosť prehĺbiť svoje znalosti v oblasti digitálnych technológií a zároveň pomôcť malým a stredným podnikom v oblasti IKT pri uzatváraní nových partnerstiev.

  5.6.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...