NOVINKY


 • Obchodné požiadavky marec I/2024

  Hľadáte nové možnosti ako rozšíriť Vaše podnikanie? Aktualizovali sme zoznam obchodných požiadaviek za prvú polovicu mesiaca marec 2024.

  15.3.2024 | Enterprise Europe Network

 • Technologická požiadavka marec I/2024

  Hľadáte nové technológie, procesy alebo know-how? Aktualizovali sme zoznam technologických požiadaviek za prvú polovicu mesiaca marec 2024.

  15.3.2024 | Enterprise Europe Network

 • 24.04.2024: II Re-Source Business Mixer | B2B meetings

  B2B stretnutia trvajú 20 minút, vopred dohodnuté stretnutia umožnia účastníkom nadviazať vzťahy, nájsť centrá pre spoločný výskumný projekt alebo uskutočniť transfer technológií s novými obchodnými partnermi v rámci celého dodávateľského reťazca veternej energie.

  13.3.2024 | Enterprise Europe Network

 • 18.06.2024: Kooperačné podujatie Tech4SmartCities

  9. ročník Tech4SmartCities bude organizovaný back to back s GreenTech Forum Brussels. Podujatie B2B sa zameriava na trvalo udržateľné a inteligentné digitálne technológie pre mestá a pozýva vás, aby ste objavili viaceré príležitosti na podnikanie a spoluprácu v oblasti mestskej mobility, energetickej výkonnosti, udržateľnej výstavby, obehového systému, nízkouhlíkového hospodárstva a digitálnej transformácie.

  12.3.2024 | Enterprise Europe Network
PODPORA PODNIKANIA V EÚ 
Interreg PL-SK
AKTUÁLNE VÝZVY