Projekty realizované RPIC Prešov

RPIC Prešov realizovalo množstvo projektov na národnej a predovšetkým medzinárodnej úrovni. V týchto projektoch zohrávalo úlohu lídra projektu alebo partnera.

RPIC Prešov realizovalo množstvo projektov na národnej a predovšetkým medzinárodnej úrovni. V týchto projektoch zohrávalo úlohu lídra projektu alebo partnera projektu, či už za Slovensko ako celok alebo región Východného Slovenska.

Prehľad projektov realizovaných RPIC Prešov


Názov projektu: S-BISS Slovakia 2018
Neskrátený názov projektu: Support to Slovak young innovative companies scaling-up their activities in the Single Market
Podpora mladých slovenských inovatívnych podnikov smerujúca k škálovaniu ich aktivít na Jednotnom trhu
Obdobie realizácie projektu: júl 2017 - december 2018
Stav projektu: prebieha
Úloha RPIC Prešov - Enterprise Europe Network v projekte: partner
Cieľová skupina: spoločnosti s medzinárodnými ambíciami do cca. 5 rokov existencie
Ďalšie informácie:
TU

Názov projektu: Aj Tvoj nápad môže posunúť Európu - inovuj, podnikaj, rozvíjaj! Nápad si TY!
Neskrátený názov projektu: Aj Tvoj nápad môže posunúť Európu - inovuj, podnikaj, rozvíjaj! Nápad si TY!
Obdobie realizácie projektu: júl 2016 - december 2017
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov - Enterprise Europe Network v projekte: líder
Cieľová skupina: študenti stredných a vysokých škôl
Ďalšie informácie:
TU


Názov projektu: Guardian Angels for Female Entrepreneurship
Neskrátený názov projektu:
Obdobie realizácie projektu: september 2011 - september 2013
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov - Enterprise Europe Network v projekte: partner
Cieľová skupina: záujemkyne o podnikanie z radov študentiek, nezamestnaných a zamestnaných žien a žien na materskej/rodičovskej dovolenke
Ďalšie informácie:
TU

Názov projektu: Zvyšovanie podnikateľského potenciálu v cezhraničnom regióne prostredníctvom zriaďovania inštitúcií na podporu podnikania
Neskrátený názov projektu:
Obdobie realizácie projektu: december 2010 - jún 2013
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov v projekte: partner
Cieľová skupina: podporné inštitúcie pre podporu podnikania - inkubátorovo zamerané 
Ďalšie informácie: TU

Názov projektu: EURESP+
Neskrátený názov projektu: Platforma pre európsku regionálnu environmentálnu podporu (European Regional Environmental Support Platform)
Obdobie realizácie projektu: november 2011 - november 2013
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov - Enterprise Europe Network v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP zo sektorov spracovanie odpadov, potravinársky priemysel, výroba stavebných materiálov
Ďalšie informácie: TU

Názov projektu: FLAVIA
Neskrátený názov projektu: FLAVIA -  nákladná doprava a rozvoj logistiky v strednej/juhovýchodnej Európe - ratifikácia obchodných a prepravných procesov, zavádzanie opatrení na zlepšenie, aplikácia koordinovaných štruktúr (Freight and Logistics Advancement in Central/ South-East Europe - Validation of trade and transport processes, Implementation and Application)
Obdobie realizácie projektu: marec 2010 - apríl 2013
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov v projekte: partner
Cieľová skupina: sektor logistiky
Ďalšie informácie: TU

Názov projektu: EURESP
Neskrátený názov projektu: Platforma pre európsku regionálnu environmentálnu podporu (European Regional Environmental Support Platform)
Obdobie realizácie projektu: marec 2010 - marec 2012
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov - Enterprise Europe Network v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP zo sektorov spracovanie odpadov, potravinársky priemysel, výroba stavebných materiálov
Ďalšie informácie: TU

Názov projektu: enviSMART
Neskrátený názov projektu: Environmentálne inteligentné európske MSP (Making European SMEs environmentally smart)
Obdobie realizácie projektu: apríl 2010 - apríl 2012
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov - Enterprise Europe Network v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP zo sektorov povrchová úprava, výroba a spracovanie kovov, chemikálie
Ďalšie informácie: TU

Názov projektu: Panely MSP
Neskrátený názov projektu: Účasť slovenských MSP na pripravovanej európskej legislatíve (The Participation of Slovak SMEs in the Forthcoming EU Legislation)
Obdobie realizácie projektu: marec 2010 - marec 2012 
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov - Enterprise Europe Network v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP
Ďalšie informácie: TU

Názov projektu: STOP4business
Neskrátený názov projektu: Udržateľná technológia ponúka perspektívu pre podniky (Sustainable Technology offers Prospectiveness 4 business)
Obdobie realizácie projektu: december 2009 - december 2011
Stav projektu:  ukončený
Úloha RPIC Prešov - Enterprise Europe Network v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP
Ďalšie informácie: TU

Názov projektu: Ambasádorky podnikateliek
Neskrátený názov projektu: Podpora podnikania žien na Slovensku (Boosting the Female Entrepreneurship in Slovakia)
Obdobie realizácie projektu: august 2009 - júl 2011
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov - Enterprise Europe Network v projekte: partner
Cieľová skupina: záujemkyne o podnikanie z radov študentiek, nezamestnaných a zamestnaných žien a žien na materskej/rodičovskej dovolenke
Ďalšie informácie: TU

Názov projektu: Karpatské podnikateľské centrum
Obdobie realizácie projektu: 2008 - marec 2010
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov - Enterprise Europe Network v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP

Názov projektu: smE-MPOWER
Neskrátený názov projektu: Empowering SMEs for long-term research intrest and increased participation in EU RTD activities/SSA, 6FP
Obdobie realizácie projektu: november 2005 - november 2007
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP

Názov projektu: Sm@rt region
Obdobie realizácie projektu: Obdobie realizácie projektu: október 2005 - marec 2008
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP

Názov projektu: Regional Innovation
Neskrátený názov projektu: Promotion of innovation and technology potentials of SMEs through establishment of technology offices on regional level / SSA, 6. FP
Obdobie realizácie projektu: december 2004 - december 2005
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP

Názov projektu: RIS Presov
Neskrátený názov projektu: Development and implementation of the regional Innovation Strategies in the Presov Self-Governing Region / SSA, 6. FP
Obdobie realizácie projektu: jún 2005 - január 2008
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP

Názov projektu: Rozvoj inovatívnych prístupov v oblasti výrobných technológií v regióne Prešov
Obdobie realizácie projektu: september 2004 - august 2005
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP

Názov projektu: EU Matching in Boarder Regions
Obdobie realizácie projektu: november 2006 – máj 2008
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov, sekcie EIC v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP

Názov projektu: Global Cluster
Obdobie realizácie projektu: november 2006 – máj 2008
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov, sekcie EIC v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP

Názov projektu: match2succeed
Obdobie realizácie projektu: október 2006 – marec 2008
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov, sekcie EIC v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP

Názov projektu: CrossBo II
Obdobie realizácie projektu: november 2006 – máj 2008
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov, sekcie EIC v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP

Názov projektu: Prístupnejšie verejné obstarávanie
Obdobie realizácie projektu: február 2006 - december 2006
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov, sekcie EIC v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP

Názov projektu: Voľný pohyb služieb v otázkach a odpovediach
Obdobie realizácie projektu: február 2006 - december 2006
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov, sekcie EIC v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP, podporné inštitúcie pre podnikateľov, štátna správa a samospráva

Názov projektu: Info 25
Obdobie realizácie projektu: máj 2005 – máj 2006
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov, sekcie EIC v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP, občania

Názov projektu: CROSS BO I
Obdobie realizácie projektu: 2004 – 2006
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov, sekcie EIC v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP

Názov projektu: Fit for Europe
Obdobie realizácie projektu: 10.2004 – 10.2006
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov, sekcie EIC v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP

Názov projektu: Lokálna spolupráca inštitúcií podporujúcich malé a stredné podnikanie v Prešovskom a Košickom kraji - II
Obdobie realizácie projektu: 10.2004 – 10.2005
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov, sekcie EIC v projekte: líder
Cieľová skupina: MSP a podporné inštitúcie

Názov projektu: ARCA NOVA
Obdobie realizácie projektu: 5.2004 – 5.2006
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov, sekcie EIC v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP

Názov projektu: Regionálne rozvojové agentúry ako nástroj na podporu MSP na rozšírenom jednotnom trhu EÚ
Obdobie realizácie projektu: 1.2004 – 5.2004
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov, sekcie EIC v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP a podporné inštitúcie

Názov projektu: EÚ v prospech Slovenska - IV - Eurodialógy
Obdobie realizácie projektu: 9.2003 – 5.2004
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov, sekcie EIC v projekte: líder
Cieľová skupina: stredoškoláci, vysokoškoláci, učitelia stredných a základných škôl, novinári, verejnosť

Názov projektu: Kampaň k rozširovaniu EÚ
Obdobie realizácie projektu: 4.2003 – 4.2004
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov, sekcie EIC v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP

Názov projektu: EÚ v prospech Slovenska III
Obdobie realizácie projektu: 12.2002 – 10.2003
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov, sekcie EIC v projekte: líder
Cieľová skupina: stredoškoláci, vysokoškoláci, učitelia stredných a základných škôl, novinári, verejnosť

Názov projektu: Slovensko – najlepšie utajované tajomstvo v strede Európy
Obdobie realizácie projektu: 7.2002 – 11.2002
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov, sekcie EIC v projekte: líder
Cieľová skupina: MSP

Názov projektu: EUROPARTNER NRW 2002 v Dortmunde, Nemecko
Obdobie realizácie projektu: 3.2002 – 6.2002
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov, sekcie EIC v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP

Názov projektu: EÚ v prospech Slovenska II
Obdobie realizácie projektu: 12.2001 – 12.2002
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov, sekcie EIC v projekte: líder
Cieľová skupina: stredoškoláci, vysokoškoláci, učitelia stredných a základných škôl, verejnosť

Názov projektu: Podpora remeselníkov v Podkarpatskom Euro-regióne
Obdobie realizácie projektu: 7.2001 – 7.2002
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov, sekcie EIC v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP, remeselníci

Názov projektu: Lokálna spolupráca inštitúcií podporujúcich malé a stredné podnikanie v Prešovskom a Košickom kraji - I
Obdobie realizácie projektu: 2001
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov, sekcie EIC v projekte: líder
Cieľová skupina: MSP

Názov projektu: Internet a elektronický obchod – využitie v prospech malých a stredných podnikateľov
Obdobie realizácie projektu: 2001
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov, sekcie EIC v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP

Názov projektu: Interprise European Home 2000 v Gdansku, Poľsko
Obdobie realizácie projektu: 2001
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov, sekcie EIC v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP

Názov projektu: Sprievodca podnikaním v EÚ (EU GUIDE)
Obdobie realizácie projektu: 4.2000 – 6.2000
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov, sekcie EIC v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP

Názov projektu: EÚ v prospech Slovenska
Obdobie realizácie projektu: 12.2000 – 11.2001
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov, sekcie EIC v projekte: líder
Cieľová skupina: Stredoškoláci, vysokoškoláci, učitelia stredných a základných škôl, verejnosť

Názov projektu: EUROPARTNER NRW 2000 v Dortmunde, Nemecko
Obdobie realizácie projektu: 2000
Stav projektu: ukončený
Úloha RPIC Prešov, sekcie EIC v projekte: partner
Cieľová skupina: MSP
 


 
  3.2.2014 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Realizované | zobrazené: 3120 krát | Zdieľajte na facebooku